• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'', Ulbroka, teritorijā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'', Ulbroka, teritorijā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

02/03/2020

Stopiņu novada dome 05.02.2020. sēdē (protokols Nr. 70, 2.3.p) pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ievas”, Ulbroka, Stopiņu nov., teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.”.  

Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešana  notiks  no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 6.aprīlim. Ar lokālplānojuma materiāliem un vides pārskatu var iepazīties sākot ar  09.03.2020 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā (5.kabinetā un informatīvie materiāli 1.stāva vestibilā).  

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00 14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Radošās attīstības centra “Ulbroka” telpās (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka,  Stopiņu novads)   2020. gada 12.martā    plkst.17.30

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130,  elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītājs Tālis Skuja  epasts: talis@rp.lv