• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbula, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbula, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26/11/2019

Stopiņu novada dome 13.11.2019. sēdē (protokols Nr. 64) pieņēma lēmumu 3.18.p. „ Par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas (2.0)  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešana notiks no 2019.gada 3.decembra līdz 2019.gada 23.decembrim. Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties sākot ar 03.12.2019 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Dienas centrā “Ulbroka” (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2019.gada 11.decembrī plkst. 17.00

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”, projekta vadītāja Vita Zuicāne epasts: vita.zuicane@metrum.lv.