• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā ''Smaidas'', Dreiliņos, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā ''Smaidas'', Dreiliņos, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

03/12/2019

Stopiņu novada dome 27.11.2019. sēdē (protokols Nr. 65) pieņēma lēmumu 2.2.p. „ Par lokālplānojuma projekta  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā “Smaidas”, Dreiliņi, Stopiņu nov. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2019.gada 10.decembra līdz 2020.gada 10.janvārim. Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties sākot ar 10.12.2019. tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  un www.stopini.lv  (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Dienas centrā “Ulbroka” (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2019.gada 17.decembrī plkst. 17.30

Apmeklētāju pieņemšana: Stopiņu novada domes  5.kab, pirmdienās 11.00-13.00 14.00-19.00 , ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93”, projekta vadītāja Sarmīte Lesiņa e-pasts: sarmite@g93.lv.