• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Palienas iela 5, Līči, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Palienas iela 5, Līči, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

08/11/2018

Stopiņu novada dome 17.10.2018. sēdē (protokols Nr. 37) pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Palienas iela 5” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks  no 2018.gada 8.novembra līdz 2018.gada 6.decembrim. Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv , izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.  

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Dienas centrā “Līči” (adrese “Dienas centrs”, Līči, Stopiņu novads)   2018.gada 28. novembrī   plkst.17.30

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs IK “Plānošanas eksperti”, Pauls Grants  e-pasts: pauls@planosana.lv


Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciāliste 
Linda Čakše