• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma ''Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā'' apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par lokālplānojuma ''Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā'' apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

03/04/2019

Stopiņu novada dome 27.03.2019 ir pieņēmusi lēmumu protokols  Nr. 47 "Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā” apstiprināšanu" (2.7.p.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6/19 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14517

Domes lēmums
1.pielikums “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  
2.pielikums  “Teritorijas funkcionālais zonējums”