• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi Dreiliņu ciema daļai transporta infrastruktūras risinājumu noteikšanai

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi Dreiliņu ciema daļai transporta infrastruktūras risinājumu noteikšanai

29/08/2019

Stopiņu novada dome 07.08.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 57 , p. 2.3. Par lokālplānojuma izstrādi Dreiliņu ciema daļai transporta infrastruktūras risinājumu noteikšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Detalizēt un mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto perspektīvo transporta koridoru un trašu vietas, noteikt transporta infrastruktūras risinājumus piekļuvei zemes vienībām, noteikt un precizēt ielu sarkanās līnijas. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv). 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 30.septembrim. 

Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties ģeoportālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15570