• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, teritorijās

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, teritorijās

24/04/2019

Stopiņu novada dome 10.04.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 48, p. 2.21. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, Stopiņu nov.  teritorijās “

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos  noteikto apbūves parametru Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R)– brīvās zaļās teritorijas rādītāju no 20% un 10%.. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv). 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 10.jūnijam

Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties ģeoportālā geolatvija.lv