• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbulā, Stopiņu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbulā, Stopiņu novadā

17/12/2018

Stopiņu novada dome 2018. gada 5. decembra sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumiem “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Stopiņu novads“.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis:  Grozīt un detalizēt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī pamatot apbūves realizācijai un funkcionēšanai nepieciešamo zemes vienību sadali, paredzot jaunas ielas izbūvi lokālplānojuma teritorijā.

Ierosinātā funkcionālā zonējuma noteikšana “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) “ un “Publiskās apbūves teritorija (P)”. Lokālplānojuma materiāli pieejami ģeoportālā www.geolatvija.lv 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 20.janvārim.