• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumam ''Smaidas'', Dreiliņos

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumam ''Smaidas'', Dreiliņos

04/01/2018

Stopiņu novada dome 2017. gada 20. decembra sēdē (prot.nr. 15) pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Smaidas”, Dreiliņi, Stopiņu nov., teritorijā”. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis - mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteikto funkcionālo zonējumu no “Publiskā apbūve (P)” uz funkcionālo zonējumu, kas paredz teritorijas izmantošanas veidu “Noliktavu apbūve (kods 14004)”, veidojot jaunu  funkcionālos apakšzonu – “Tehniskās apbūves teritorija “ (TA1) paredzot:  galvenos izmantošanas veidus no grupas “Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana”:

Veida kods

Teritorijas izmantošanas veida nosaukums

 14004

Noliktavu apbūve

 14002

Transporta lineārā infrastruktūra

 14003

Transporta apkalpojošā infrastruktūra

kā papildizmantošanas veidu nosakot publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

Veida kods

Teritorijas izmantošanas veida nosaukums

12001

Biroju ēku apbūve 

12002

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Smaidas” īpašnieks. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 15.februārim.