• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Zīles'' teritorijā, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Zīles'' teritorijā, Dreiliņi, Stopiņu novads

30/10/2017

Stopiņu novada dome 11. oktobra sēdē pieņēma lēmumu, Par lokālplānojuma  izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem  īpašuma “Zīles” teritorijā, Dreiliņi, Stopiņu novads (protokols Nr.10 punkts 3.1.). 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis - mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā (no 2017. gada) noteikto funkcionālo zonējumu   daļā  no īpašuma “Zīles” teritorijas to mainot no “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)” uz funkcionālo “Lauksaimniecības teritorija” vai  funkcionālo zonu, kura paredz teritorijas izmantošanas veidu no grupas “Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana”, pamatot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Zīles” īpašnieks. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 30.novembrim.