• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Ciņi'' teritorijā, Rumbula, Stopiņu novads

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Ciņi'' teritorijā, Rumbula, Stopiņu novads

30/10/2017

Stopiņu novada dome 13. septembra sēdē pieņēma lēmumu par lokālplānojuma  izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem  īpašuma “Ciņi” teritorijā, Rumbula, Stopiņu novads (protokols Nr.8 punkts 2.6.).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis - mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā (no 2017. gada) noteikto funkcionālo zonējumu visā lokālplānojuma teritorijā (īpašuma “Ciņi” teritorijā)  uz  “Rūpnieciskās apbūves teritorija” un pamatot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Ciņi” īpašnieks. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2017. gada 30. novembrim