• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem, ciema robežu precizēšanai Stopiņu novada teritorijas daļā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem, ciema robežu precizēšanai Stopiņu novada teritorijas daļā

04/01/2018

Stopiņu novada dome 2017. gada 22. novembra sēdē (prot. nr.13) pieņēma lēmumu Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, iekļaujot  ciema robežu precizēšanu". 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis - Mainīt Stopiņu novada teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteiktās Ulbrokas ciema robežas un izvērtēt  funkcionālo zonējuma maiņas nepieciešamību lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma ierosinātājs – Stopiņu novada dome.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 15.februārim.