Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

06/02/2014

Paziņojuma tekstu skatīt: http://www.stopini.lv/public/35760.html