• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

25/02/2013

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu, Vilpulkas un Jeru pagasti), Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts), Mazsalacas novads (Sēļu un Ramatas pagasts), Alojas novads (Aloja, Alojas pagasts), Limbažu novads (Pāles, Viļķenes, Limbažu un Skultes pagasti), Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts), Sējas novads,  Ādažu novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Rīga (Vidzemes priekšpilsēta), Burtnieku novads (Vecates, Rencēnu, Valmieras pagasti), Valmieras pilsēta, Beverīnas novads (Kauguru pagasts), Kocēnu novads (Kocēnu un Vaidavas pagasti), Pārgaujas novads (Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasti), Krimuldas novads (Krimuldas pagasts), Inčukalna novads (Inčukalna pagasts), Ikšķiles novads, Siguldas novads (Allažu pagasts), Ropažu novads, Stopiņu novads, Salaspils novads (Salaspils pagasts).

Paredzētās darbības apraksts: Lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas „Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma” projektu plānots realizēt pa jau esošajām elektropārvades līniju trasēm. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Jaunu 330 kV elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt tikai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai. Elektropārvades līnijas orientējošais kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.
Iespējami divi alternatīvi risinājumi: 1. alternatīva - jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas - Latvijas robeža - Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Aloja – Limbaži – Salacgrīva – Rīga un esošās 330kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija pa Rīgu līdz Rīgas TEC-2, vai 2. alternatīva –  jaunas elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas - Latvijas robeža - Rūjiena un esošās 110kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Valmiera un esošās 330kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Valmiera – Inčukalns – Salaspils - Rīgas TEC-2.

Informācija par IVN procedūru: Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai. 

Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

• AS ”Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema iela 86, Rīga interneta mājaslapā www.let.latvenergo.lv
• AS „Augstsprieguma tīkls”, Dārzciema iela 86, Rīga interneta mājaslapa  www.ast.lv
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājas lapa www.vpvb.gov.lv;
• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un pašvaldību mājas lapās.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:
• Valmieras pagasta kultūras nams, Vanagu iela 4, 2.04.2013. plkst. 17.00;
• Rūjienas kultūras nama lielā zāle, Upes iela 9, Rūjiena, 3.04.2013. plkst. 17.00;
• Saulkrastu novada Kultūras nams „Zvejniekciems”, Mazā zāle, Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, 08.04.2013. plkst. 17:00;
• Limbažu novada pašvaldība, lielā zāle, Rīgas 16, 09.04.2013., plkst. 17:00;
Ulbrokas Kultūras nama zāle, Institūta iela 1B, 10.04.2013., plkst. 19:00;
• Ādažu novada Kultūras centrs, Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, 15.04.2013.plkst. 17:00;
• Pārgaujas novads, Stalbes kultūras nama zāle Lielā zāle, 16.04.2013., plkst. 17:00;
• Ropažu Kultūras un izglītības centrs, Lielā zāle, Sporta 2, 17.04.2013. plkst.17:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 24.04.2013.:
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; tālr. 67321173
• AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, tālr. 67725233.