• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

02/10/2013

Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers” (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 01.marts

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 05.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā”, un šis ziņojums 2013.gada 27.septembrī iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā.

Ar ziņojumu var iepazīties

- SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv

- Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv

SIA "Dīlers"