• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

08/08/2013

Darbības ierosinātājs: SIA "Dīlers" (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV-1039, tālrunis 67545007.

Atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 5.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA "Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu "Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā "Majorīši" Aconē, Salaspils novadā" (2013.08.05.).

Ar ziņojumu var iepazīties:

- Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, tālr.67981011, pirmdienās - 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - 8:00-18:00, piektidienās - 8:00-14:00.

- Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, tālr.67910518, pirmdienās - 8:30-19:00, otrdienās un trešdienās - 8:30-17:00, ceturtdienās - 8:30-18:00, piektdienās - 8:30-16:00.

- Sauriešu bibliotēkā, Sauriešos, m.3, Stopiņu novadā, tālr.67956042, pirmdienās un ceturtdienās - 11:00-18:00, otrdienās un trešdienās - 9:00-16:00.

- SIA "Firma L4" interneta mājas lapā www.l4.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta 2013.gada 19.augustā plkst.17:00 Salaspils novada domes telpās, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, tālr.67981011.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un līdz 2013.gada 6.septembrim iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un SIA "Firma L4" (Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālrunis 67500180, e-pasta adrese: firmal4@l4.lv, mājas lapas adrese www.l4.lv).