• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

20/06/2017

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "LAMAT VZ" (reģ. nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121). Paredzētā darbība plānota zemes īpašumā “Jauncederi”, kadastra Nr. 80310130604, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 803101306048001, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Paredzētā darbība ietver kūdras slāņa noņemšanu ar ekskavatoru palīdzību, savukārt smilts materiāla, kurš pilnā apjomā atrodas zem gruntsūdens līmeņa, ieguvei izmantot zemessūcēju. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta

2017. gada 27. jūnijā Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties interneta mājas lapā  www.geoconsultants.lv 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. jūlijam.