• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveides ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveides ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

14/07/2017
Paredzētās darbības nosaukums: Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide.
 
Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums „Jaunauziņas” (kadastra Nr.8096 007 0356), Rumbula, Stopiņu novads.
 
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “GREEN CLARITY”, reģistrācijas Nr. 40203060964, adrese: Džutas ielā 13A-12, Rīgā, LV-1026
 
Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 28.jūnija lēmums Nr.40.
 
Informācija par paredzēto darbību: Plānotās polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide. Rūpnīcā tiek plānota zema blīvuma polietilēna, augsta blīvuma polietilēna, polipropilēna un polistirola pārstrāde, izmantojot termiskās destrukcijas metodi. Pārstrādes rezultātā paredzēts iegūt: dīzeļdegvielas komponenti, šķidro kurināmo, benzīna komponenti, gāzi un koksu. Aptuvenais pārstrādājamo atkritumu daudzums plānots ~30-40 tonnas diennaktī.
 
Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 21.jūlijā plkst. 18:00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-2130.
 
Iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem iespējams:
  • Stopiņu novada Valsts un pašvaldibas vienota klientu apkalpošanas centra 1. stāvā, 6 kabineta. (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130), darba laikā.
  • SIA “GREEN CLARITY” tīmekļa vietnē www.laticrete.lv.
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 31.jūlijam var iesniegt: 
SIA “GREEN CLARITY” (adrese: Džutas ielā 13A-12, Rīgā, LV-1026, tālrunis 28668308, e-pasts: info@laticrete.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67770807, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: http://www.vpvb.gov.lv/).