• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma SAULĪŠI (1.z.g.) izmaiņu izstrādi nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads daļā

Paziņojums par detālplānojuma SAULĪŠI (1.z.g.) izmaiņu izstrādi nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads daļā

09/03/2016

Stopiņu novada dome 24.februāra sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.69, punkts 2.1.4 “Par detālplānojuma “Saulīši” (1.z.g.), Dreiliņi, Stopiņu novads, (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp) izmaiņu izstrādi nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (zemes vienības kadastra apz. 80960021207) daļā.”
Detālplānojuma izmaiņu izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības izmantošanu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija” (DzS), paredzot dzīvojamo apbūvi (savrupmājas, dvīņu mājas, rindu mājas, saimniecības ēkas, palīgēkas), īstenojot nekustamā īpašuma sadali, kā arī izstrādāt risinājumus ielu un inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izveidei. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašnieks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATECTUS” reģistrācijas nr. 40103213378
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr.67911328, e-pasts planotajs@stopini.lv).
 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv).