• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma sarkano līniju precizēšanai īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, Stopiņu novads apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma sarkano līniju precizēšanai īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, Stopiņu novads apstiprināšanu

30/10/2019

Stopiņu novada dome 2019.gada 16.oktobrī  ir pieņēmusi lēmumu " Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Burtnieku ielā 34, Stopiņu nov." (protokols nr. 62, 3.16.p.).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13143

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties Stopiņu novada domē (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) 5.kabinetā, pašvaldības darba laikā.