• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem nekustamajiem īpašumiem – NOLIKTAVU IELA 2, GARĀ IELA 2, NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem nekustamajiem īpašumiem – NOLIKTAVU IELA 2, GARĀ IELA 2, NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI

09/11/2016

Stopiņu novada dome 2016. gada 26. oktobra sēdē (protokols Nr. 85) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma (t.sk. būvniecības ieceres)  nekustamajiem īpašumiem – “Noliktavu iela 2” (īpašuma kadastra nr. 80960021504), “Garā iela 2” (īpašuma kadastra nr.80960021526), “Noliktavu iela Būmaņi” (īpašuma kadastra nr. 80960021493) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 2016.gada 10.novembra līdz 2016.gada 8. decembrim.
Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 10.novembri tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv 
Ar detālplānojuma materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 10.novembri  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 
Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē  (Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov.) – piektdien,  2016. gada 2. decembrī plkst.16.00.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv

Detālplānojuma materiāli:

1.sējumsPaskaidrojuma rakstsTeritorijas izvietojumsPašreizējā izmantošanaPlānotā (atļautā) izmantošanaSarkano līniju plānsInženierkomunikāciju plānsAizsargjoslu un apgrūtinājumu plānsAdresācijas priekšlikumsZemes ierīcības projekts

Būvniecības ieceru dokumentācija:

Garā iela 2, AR-1Garā iela 2, AR-2Garā iela 2, AR-3Garā iela 2, AR-4; Garā iela 2, AR-5;  Garā iela 2, AR-6; Garā iela 2, AR-8; Garā iela 2, AR-9; Garā iela 2, GP2; Garā iela 2, saskaņojums

Noliktavu iela 2, AR-1; Noliktavu iela 2, AR-2; Noliktavu iela 2, AR-3; Noliktavu iela 2, AR-5; Noliktavu iela 2, AR-6; Noliktavu iela 2, AR-7; Noliktavu iela 2, AR-8; Noliktavu iela 2, GP1;

Skaidrojošais apraksts Garā iela 2; Skaidrojošais apraksts Noliktavu iela 2; Stāvvietas Garā iela2, ārā; Stāvvietas Garā iela 2, pazemes