• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12 nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12 nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

06/03/2020

Stopiņu novada dome 19.02.2020., sēdē pieņēma lēmumu, protokols nr. 71 (3.15.p.) „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12, Vālodzes, Stopiņu nov. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis  pamatot piekļuves iespēju maiņu zemes vienībām, to paredzot no pašvaldības ceļa “Beveriņi-Vālodzes”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 20.03.2020 līdz 20.04.2020. Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 20.03.2020 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Plānotā sabiedriskās apspriešanas sapulce: Radošās attīstības centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2020.gada 31.martā  ATCELTA sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 20.03.2020 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “8.darbnīca” (e-pasts: iveta.puuke@gmail.com)