• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”, Vālodzes, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”, Vālodzes, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

14/08/2018

Stopiņu novada dome 08.08.2018., sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”, Vālodzes, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana  notiks  no 2018.gada 21.augusta  līdz 2018.gada 19.septembrim. Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 21.08.2018 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2018.gada 6.septembrī plkst.17.30 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads).

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 19.09.2018 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā  saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018.gada 27.septebrī plkst. 17.30 Stopiņu novada domē ( Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā) 5.kab.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Ivo Narbuts t. 67320809, e-pasts: birojs@rp.lv.