• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai

07/05/2018

Stopiņu novada dome 25.04.2018. sēdē (protokols Nr. 24) pieņēma lēmumu „ Par detālplānojuma projekta nekustamajam  īpašumam Rietumu iela 12 Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai”.  

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana  notiks  no 2018.gada 14.maija  līdz 2018.gada 11.jūnijam. Ar detālplānojuma materiāliem   var iepazīties sākot  ar  14.05.2018 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#_6118   un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.  (Pielikumā detālplānojuma teritorijas izvietojums).

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Dienas centrā “Līči” (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu novads)   2018.gada 24.maijā   plkst.17.30

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018.gada 19.jūnijā  plkst. 10.00   Stopiņu novada domē ( Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā) 5.kab.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA "Detālplānojumi SB", kontaktpersona Sintija Batkovska  epasts: sintia7@inbox.lv, tālr. 29125515