• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbrokā publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbrokā publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

03/06/2020

Publicēts: 03.06.2020.

Stopiņu novada dome 04.03.2020., sēdē pieņēma lēmumu, protokols nr. 72 (2.5.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu nov. nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma risinājumi paredz īpašuma Radiostacijas iela 28A sadali 4 apbūvei paredzētās zemes vienībās un vienas zemes vienības ielas izbūvei izveidi, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu .

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 02.04.2020 līdz 30.06.2020.  Līdz 09.06.2020 apspriešana notiek attālināti.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā (1.stāva vestibilā). Videoprezentācija.

Publiskā apspriešana klātienē notiks pēc ārkārtējas situācijas beigām.

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab., pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Stopiņu novada domei līdz 30.06.2020, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā  (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) 2020.gada 16.jūnijā   plkst.17.30. 

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju vai izstrādes vadītāju. 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Opus plan”, telpiskās attīstības plānotāja Inga Griezne, e-pasts inga.griezne@gmail.com, tālr.29990030.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja:  Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv.

 

 

Publicēts: 02.04.2020.

Stopiņu novada dome 04.03.2020., sēdē pieņēma lēmumu, protokols nr. 72 (2.5.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu nov. nodošanu publiskajai apspriešanai”.

 Detālplānojuma risinājumi paredz īpašuma Radiostacijas iela 28A sadali 4 apbūvei paredzētās zemes vienībās un vienas zemes vienības ielas izbūvei izveidi, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu .

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 02.04.2020 līdz 12.05.2020. Ja tiek pagarināts ārkārtējās situācijas termiņā attiecīgi tiek pagarināta publiskā apspriešana.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 02.04.2020 tīmekļa vietnēs https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16101 un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Radošās attīstības centrā “Ulbroka” 2020.gada 16.aprīlī plkst.17.30.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai epastā ar detālplānojuma izstrādātāju vai izstrādes vadītāju.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Opus plan”, telpiskās attīstības plānotāja Inga Griezne, e-pasts inga.griezne@gmail.com, tālr.29990030.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja:  Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv.

 

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, ārkārtējās situācijas laikā nenotiks apmeklētāju pieņemšana klātienē, kā arī sabiedriskās apspriešanas sapulce, kā arī var tikt mainīti plānotie sabiedriskās apspriešanas pasākumi.

 Aktuālā informācija par sabiedriskās apspriešanas pasākumu norisi pieejama www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16101 un www.stopini.lv.