• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Mežirbes'', Ulbroka, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Mežirbes'', Ulbroka, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

03/07/2019

Stopiņu novada dome 26.06.2019., sēdē pieņēma lēmumu , protokols nr. 54 „ Par detālplānojumu nekustamajam  īpašumam “Mežirbes”, Ulbroka, Stopiņu novads,  nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 15.07.2019 līdz 15.08.2019. Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 15.07.2019 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2019.gada 23.jūlijā  plkst.17.00 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads).

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 15.08.2019 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Prema Art”, arhitekte Tatjana Kotello e-pasts: tkotello@inbox.lv, tālr.29805806.