• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Jaunsaulieši'', Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Jaunsaulieši'', Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

03/09/2019

Stopiņu novada dome 07.08.2019., sēdē pieņēma lēmumu , protokols nr. 57 2.10.p. „ Par detālplānojuma nekustamajam  īpašumam “Jaunsaulieši”, Dzidriņas, Stopiņu novads,  nodošanu publiskajai apspriešanai”. 

Detālplānojuma teritorija: Īpašums “Jaunsaulieši” kadastra nr. 80960040408 sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apz. 80960040408.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 09.09.2019 līdz 07.10.2019. Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 09.09.2019 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2019.gada 17.septembrī   plkst.17.00 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads).

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 07.10.2019 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija-S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova e-pasts: info.geodezija@inbox.lv