• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Jaunindras'', Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Jaunindras'', Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai

22/03/2018

Stopiņu novada dome 28. februāra sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Jaunindras”, Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai”.  

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana  notiks  no 2018.gada 26.marta  līdz 2018.gada 23.aprīlim. Ar detālplānojuma materiāliem   var iepazīties sākot  ar  26. martu tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3# _6118  un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā 

Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.  (Pielikumā detālplānojuma teritorijas izvietojums).

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Dienas centrā “Līči” (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu novads)   2018. gada 12. aprīlī   plkst. 17.30

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova, t.29275154, e-pasts: info.geodezija@inbox.lv.