• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

30/04/2019

Stopiņu novada dome 24.04.2019., sēdē pieņēma lēmumu, protokols nr. 50 „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 10.05.2019  līdz 10.06.2019. Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 10.05.2019 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8852) un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2019.gada 27.maijā  plkst.17.30 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads).
Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 10.06.2019 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “’Ģeodēzija S”, Saiva Sokolova   e-pasts: info.geodezija@inbox.lv.