• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

29/05/2019

Stopiņu novada dome 15.05.2019., sēdē pieņēma lēmumu, protokols nr. 51 (1.3p.) „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ielas sarkano līniju precizēšana.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 05.06.2019 līdz 05.07.2019. Ar detālplānojuma projekta materiāliem var iepazīties sākot ar 05.06.2019 tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: dienas centrā “Saurieši” (Burtnieku iela 7- 1A, Saurieši, Stopiņu novads) 2019.gada 11.jūnijā plkst.17.00

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 05.07.2019 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “8.darbnīca” ( e- pasts iveta.puuke@gmail.com)