• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

08/01/2018

Stopiņu novada dome 20.12.2017. sēdē (protokols Nr. 15) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam  īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana  notiks  no 2018.gada 16.janvāra  līdz 2018.gada 15.februārim. Ar detālplānojuma materiāliem   var iepazīties sākot  ar 16.01.2018 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8850 un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība),

izdrukas veidā   Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads)   2018.gada 2.februārī   plkst.17.00

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova, t.29275154, e-pasts: info.geodezija@inbox.lv.