• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

04/02/2019

Stopiņu novada dome 05.12.2018. sēdē (protokols Nr. 40) pieņēma lēmumu „ Par detālplānojuma projekta nekustamajam  īpašumam “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads,  nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana  notiks  no 2019.gada 6.februāra  līdz 2019.gada 6.martam. Ar detālplānojuma materiāliem   var iepazīties sākot  ar 06.02.2019 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv , izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Dienas centrā “Saurieši” (Burtnieku iela 7- 1A, Saurieši, Stopiņu novads)   2019.gada 14.februārī   plkst.18.00

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše,.tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv;
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “EH arhitekti”.