• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu novads apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu novads apstiprināšanu

26/11/2020

Stopiņu novada dome 11.11.2020.  ir pieņēmusi lēmumu ” Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Radiostacijas ielā 28A, Stopiņu nov. " (protokols nr. 96, 2.1.p. ).

Materiāli ir pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18968

Ar detālplānojumu var iepazīties Stopiņu novada domes 5.kab. (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) pašvaldības darba laikā.

Detālplānojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā (Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A) viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”