• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma ''Jaunskujas'' atcelšanu daļā - zemes vienībā Sūnu iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma ''Jaunskujas'' atcelšanu daļā - zemes vienībā Sūnu iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā

31/05/2021

Stopiņu novada dome 19.05.2021. pieņēma lēmumu, protokols Nr.110, 2.4.p. “Par detālplānojuma “Jaunskujas” atcelšanu daļā - zemes vienībā Sūnu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 80960021541, Dreiliņos, Stopiņu novadā” un izdeva saistošos noteikumus Nr.21/21 “Par Stopiņu novada domes 22.06.2006. saistošo noteikumu Nr.32/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Jaunskujas” (kadastra Nr. 80960020732), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu daļā – zemes vienības Sūnu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 80960021541, Dreiliņos, Stopiņu novadā teritorijā”.