• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam - MEŽU GALI, Līči, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam - MEŽU GALI, Līči, Stopiņu novads

24/10/2016

Stopiņu novada dome 2016. gada 12. oktobra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.84 punkts 2.1.1.) “Par detālplānojuma izstrādi īpašumam “Mežu Gali” , Līči, Stopiņu novads”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi  atbilstoši  īpašuma atļautajai izmantošanai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji -  īpašuma “Mežu Gali” īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv).