Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam JAUNSAULIEŠI

30/05/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 17. maija sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Jaunsaulieši”, Dzidriņas,  Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr.80960040408)  protokols Nr.98 punkts 2.1.5.  

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja  īpašuma “Jaunsaulieši” īpašniece. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 30.jūnijam.