• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam JANUKI, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam JANUKI, Dreiliņi, Stopiņu novads

30/03/2017

Stopiņu novada dome 22.03.2017. sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Januki” , Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr.80960020013, zemes vienības kadastra apz. 80960020013)” (protokols Nr.95 punkts 2.1.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis - pamatot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa attīstību – detalizēt plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot  apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs  īpašuma “Januki” īpašnieks SIA “Bonava”. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 2.maijam.

Detālplānojuma materiāli pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7816

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste