• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam GRAUDIŅI, Dzidriņas, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam GRAUDIŅI, Dzidriņas, Stopiņu novads

03/01/2017

Stopiņu novada dome 14. 12. 2016., sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma izstrādi īpašumam “Graudiņi” , Dzidriņas, Stopiņu novads” (protokols Nr.89).
Detālplānojuma izstrādes mērķis: Detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ceļa.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja: īpašuma “Graudiņi” īpašniece. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 10.02.2017.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste