• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam DZIRNAVAS nr.12, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam DZIRNAVAS nr.12, Stopiņu novads

30/03/2017

Stopiņu novada dome 22.03.2017. sēdē pieņēma lēmumu par īpašuma “Dzirnavas nr.12” sadali - detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam (īpašuma kadastra nr.80960010461, zemes vienības kadastra apz. 80960010461)“ (protokols Nr.95 punkts 2.1.10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ceļa.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs  īpašuma “Dzirnavas nr. 12” īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 2.maijam.

Detālplānojuma materiāli pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7818

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste