• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam CIDONIJU IELA 47, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam CIDONIJU IELA 47, Dreiliņi, Stopiņu novads

26/09/2016

Informējam, ka Stopiņu novada dome,  pamatojoties uz SIA “Latectus” iesniegumu, ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos  (kura izstrāde bija atļauta ar Stopiņu novada domes 24.02.2016. sēdē lēmumu, protokols Nr.69.) pārtraukšanu. Detālplānojums bija ierosināts, lai pamatotu zemes vienības sadali 18 zemes vienībās. 
Pamatojoties uz īpašuma Cidoniju iela 47 īpašnieces iesniegumu Stopiņu novada dome 14.09.2016 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.82 “Par detālplānojuma “Saulīši” (1.z.g.), Dreiliņi, Stopiņu novads, (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp) izmaiņu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (zemes vienības kadastra apz. 80960021207) daļā.”
Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības Cidoniju iela 47 plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot savrupmāju  apbūvi, paredzot nepieciešamo ielu tīklu un inženiertehniskās apgādes tīklus, plānojot zemes vienības sadali  5  apbūvei paredzētās zemes vienībās. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja īpašuma Cidoniju iela 47 īpašniece.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr.27757382,  tālr.67910546 e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv).

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste