• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2, Noliktavu iela Būmaņi un daļai no zemes vienības Garā iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2, Noliktavu iela Būmaņi un daļai no zemes vienības Garā iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā

01/04/2016

Stopiņu novada dome 23.03.2016 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.71, punkts 2.1.6. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2,  “Noliktavu iela Būmaņi” un daļai no zemes vienības Garā iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā.”
Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi  atbilstoši  īpašumu atļautajai izmantošanai, vienlaikus ar detālplānojuma izstrādi var tikt veikta būvniecības ieceres sagatavošana..
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašumu  Noliktavu iela 2, Noliktavu iela Būmaņi, Garā iela 4  īpašnieki. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv). 

L.Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste