• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi

30/08/2018

Stopiņu novada dome 2018. gada 8. augusta sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads”, protokols Nr.31, p. 2.1..

Detālplānojuma izstrādes mērķis:  Pamatot teritorijas papildizmantošanas veida “Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patversmes (izmantošanas veida kods 12009)” noteikšanu īpašumu Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10 teritorijās.  

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašumu  Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10 īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 30.septembrim.