• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam - MEŽIRBES, Ulbrokā, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam - MEŽIRBES, Ulbrokā, Stopiņu novadā

01/04/2016

Stopiņu novada dome 23.03.2016 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.71, punkts 2.1.5. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežirbes”, Ulbrokā, Stopiņu novadā (īpašuma kadastra nr. 80960031347).”
Detālplānojuma izstrādes mērķis - Detalizēt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot   apbūvi  atbilstoši  īpašuma atļautajai izmantošanai un   plānot   zemes vienības sadali, nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, transporta infrastruktūras risinājumus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Mežirbes” īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv). 

L.Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste