• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbulā, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbulā, Stopiņu novadā

19/04/2016

Stopiņu novada dome 2016.gada 13.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.72 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam  īpašumam “Jaundravnieki” (īpašuma kadastra nr. 80960070044), Stopiņu novadā.”
Detālplānojuma izstrādes mērķis: Detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot dīķa, dzīvojamo un darījuma objektu (publiski ūdenssporta būvju) apbūvi, nepieciešamo inženiertehnisko sagatavošanu.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Jaundravnieki” īpašnieks SIA “Viedā Zeme”. 
Detālplānojuma izstrādātājs: arhitekts Mihails Čeburaškins.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv).