• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ‘’Ziemeļi’’

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ‘’Ziemeļi’’

22/08/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 2. augusta sēdē pieņēma lēmumu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu   nekustamā  īpašuma “Ziemeļi”  (protokols Nr.5  punkts 2.6, kadastra nr. 80960030395) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960030395.   

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot  apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja  īpašuma “Ziemeļi” īpašniece. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 30.septembrim.