• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ''Lielkazāri'', Saurieši, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ''Lielkazāri'', Saurieši, Stopiņu novads

28/09/2017

Stopiņu novada dome 27.09.2017 sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.9 punkts 2.6) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lielkazāri”, Saurieši, Stopiņu novads zemes vienībai ar kadastra apz. 809600800454.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Lielkazāri” īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 10.novembrim.

Linda Čakše
attīstības un plānošanas speciāliste