• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem ''Graudiņi'' un ''Slokas'', Dzidriņas, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem ''Graudiņi'' un ''Slokas'', Dzidriņas, Stopiņu novads

31/10/2019

Stopiņu novada dome 16.10.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.62 3.13. punkts par detālplānojuma izstrādi īpašumiem “Graudiņi” un “Slokas”, Dzidriņas,  Stopiņu nov.

Detālplānojuma teritorija īpašumi “Graudiņi” kadastra nr.80960040313 zemes vienība ar kadastra apz. 80960040313, “Slokas” kadastra nr.80960040218 zemes vienība ar kadastra apz. 80960040218.,

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašumu “Graudiņi” un “Slokas” īpašnieki. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 10.decembrim.