• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņās

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņās

04/01/2018

Stopiņu novada dome 2017. gada 20. decembra sēdē (prot. Nr. 15) pieņēma lēmumu, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas, Stopiņu novads, kad.nr.80960040367

Detālplānojuma izstrādes mērķis Pamatot meliorācijas sistēmas pārkārtošanu - meliorācijas grāvja aizvietošanu ar caurulēm īpašuma Rietumu iela 12 teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma Rietumu iela 12 īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 15.februārim.