• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu novads

31/10/2019

Stopiņu novada dome 16.10.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.62 3.15. punkts par detālplānojuma izstrādi īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka,  Stopiņu nov.

Detālplānojuma teritorija īpašums Radiostacijas iela 28A, Ulbroka,  kadastra nr.80960031462 zemes vienība ar kadastra apz. 80960031088.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma Radiostacijas iela 28A īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 10.decembrim.