• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads

17/01/2020

Stopiņu novada dome 08.01.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.68 2.6. punkts par detālplānojuma izstrādi īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads.

Detālplānojuma teritorija īpašums Līgo iela 2, Ulbroka, kadastra nr.80960030112 zemes vienība ar kadastra apz. 80960030112.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji īpašuma Līgo iela 2  īpašnieki .

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 1.martam